• ????????? — (а?ылшынша kazakhsoft) ?аза? сынды ?лы ес?мге ?аламшарды? орта? т?л? ?спетт? софт с?з?н ?осу ар?ылы т?л?а тарт?ан к?п т?лд? ?ылыми торап.
  ?аза?софт ма?саты :
  ?аза? компьютер техникасы мен ?ркениет?не ?лес ?осу ; компьютер ме?геру, ?аламтордан пайдалану, программа жазу, торап бет?н жобалауды? озы? техникаларын жалпыластыру ж?не дамыту ; педагогика, философия, психология, логика ж?не бас?а п?ндер аясында?ы алуан б?л?мге жебеу.
  Б?з жаса?ан ба?дарламалар :
  • ?ос т?лд? онлайн с?зд?к
  • ?р?п с?йкест?рг?ш
  • ?аза?ша хат теру ба?дарламасы
  • KSBBS с?хбат ж?йес?
  • К?дрл?рд? бас?ару ж?йес?
  • Адам к?ш? байлы?ын бас?ару ж?йес?
  • Онлайн емти?ан ж?йес?
  • О?ытушыларды? саба? беру?н ба?алау ж?йес?
  • Уичат текшес? м?т?н ??деу деталы
  • Т.т
  Хабарласу жолдары :
  Сайт жетекш?с? : Ойлан
  Телефон :18999380223
  qq: 108475610
  email: [email protected]
  七乐彩开奖结果走势图